Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ

सबै सूचना
सबै समाचार
सुरेश सुनार (९८५८४१७७७७)
सुरेश सुनार (९८५८४१७७७७)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८)
राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै सूचना
सबै समाचार