Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)


नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)


नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा स्थानीय प्रशासन
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल daooffice71@gmail.com
सम्पर्क 9848481887
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा ९ बझाङjayprithvi 9, वझाङ्ग
बहाल मिति २०६९ माघ २