Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

उमेश पाण्डे (९८५८४१७७७७)


उमेश पाण्डे (९८५८४१७७७७)


उमेश पाण्डे (९८५८४१७७७७)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ
पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल pandeumesh41@gmail.com
सम्पर्क 9858417777
ठेगाना रंगेली न.पा.३ मोरङ्गrangeli 3, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७६ भाद्र ३०