Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 उमेश पाण्डे (९८५८४१७७७७) उमेश पाण्डे (९८५८४१७७७७) प्रमुख जिल्ला अधिकारी रंगेली न.पा.३ मोरङ्गrangeli 3, मोरङ्ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9858417777
pandeumesh41@gmail.com
2 राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८) राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यविनायक ४, भक्तपुरsuryabinayak Municipality 4, भक्तपुर 9749002518
ram.moha5555@gmail.com
3 राजेन्द्र बहादुर बोहरा राजेन्द्र बहादुर बोहरा नायब सुब्बा जयपृथ्वी न.पा 8 बझाङजयपृथ्वी न.पा. बझाङ 8, वझाङ्ग मुद्दा शाखा 9858430777
4 राजु दमाई राजु दमाई कम्प्यूटर अपरेटर जयपृथ्वी न.पा १० बझाङjayprithvi 10, वझाङ्ग प्रसाशन शाखा 9868814770
kumarraj.bajhangi@gmail.com
5 नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७) नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७) कम्प्यूटर अपरेटर जयपृथ्वी न.पा ९ बझाङjayprithvi 9, वझाङ्ग स्थानीय प्रशासन 9848481887
daooffice71@gmail.com
6 प्रेम वि.क. प्रेम वि.क. खरिदार जयपृथ्वी न.पा 8 बझाङjayprithvi 8, वझाङ्ग 9848991566
premb0141@gmail.com
7 बिकास नेपाली बिकास नेपाली खरिदार जयपृथ्वी न.पा ११ बझाङjayprithvi 11, वझाङ्ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9840447965
nbikash40@gmail.com
8 खड्क बहादुर खाती खड्क बहादुर खाती खरिदार जयपृथ्वी न.पा 4 बझाङजयपृथ्वी न.पा. बझाङ 4, वझाङ्ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9848436083
9 Dhanraj Joshi हलुका सवारी चालक जयपृथ्वी न.पा ७ बझाङजयपृथ्वी न.पा. बझाङ 7, वझाङ्ग 9868444370
10 चन्द्र बहादुर अोली चन्द्र बहादुर अोली कार्यालय सहयोगी जयपृथ्वी न.पा ३ बझाङjayprithvi 3, वझाङ्ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9749041060
11 विष्णु बहादुर ऐडी विष्णु बहादुर ऐडी कार्यालय सहयोगी जयपृथ्वी न.पा ३ बझाङjayprithvi 3, वझाङ्ग प्रसाशन शाखा 9843712956
12 प्रेम बहादुर बुडथापा प्रेम बहादुर बुडथापा कार्यालय सहयोगी जयपृथ्वी न.पा ३ बझाङjayprithvi 3, वझाङ्ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9749022848
13 Keshavraj Joshi कार्यालय सहयोगी खप्तडछान्ना गाउँपालिका ३ बझाङ्गखप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ 3, वझाङ्ग 9841852137
14 Bhanubhakta Padhya कार्यालय सहयोगी थलारा गाउँपालिका ६ बझाङ्गथलारा गाउँपालिका बझाङ 6, वझाङ्ग 9865764875