Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स्थानिय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुमिति स्थानिय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-11-22 बझाङ जिल्लाका स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको बिवरण
2075-11-22