Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Bhanubhakta Padhya

  • Bhanubhakta Padhya

Bhanubhakta Padhya


Bhanubhakta Padhya
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9865764875
ठेगाना थलारा गाउँपालिका ६ बझाङ्गथलारा गाउँपालिका बझाङ 6, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७२ भाद्र २४