Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

बिकास नेपाली


बिकास नेपाली


बिकास नेपाली
खरिदार

शाखा स्थानीय प्रशासन
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल nbikash40@gmail.com
सम्पर्क 9840447965
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा ११ बझाङjayprithvi 11, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १२