Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

विष्णु बहादुर ऐडी


विष्णु बहादुर ऐडी


विष्णु बहादुर ऐडी
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्रसाशन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9843712956
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा ३ बझाङjayprithvi 3, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १३