Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Keshavraj Joshi

  • Keshavraj Joshi

Keshavraj Joshi


Keshavraj Joshi
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9841852137
ठेगाना खप्तडछान्ना गाउँपालिका ३ बझाङ्गखप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ 3, वझाङ्ग
बहाल मिति २०६७ भाद्र २४