Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

खड्क बहादुर खाती


खड्क बहादुर खाती


खड्क बहादुर खाती
खरिदार

शाखा मुद्दा शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9848436083
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा 4 बझाङजयपृथ्वी न.पा. बझाङ 4, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १३