Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

राजेन्द्र बहादुर बोहरा


राजेन्द्र बहादुर बोहरा


राजेन्द्र बहादुर बोहरा
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9858430777
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा 8 बझाङजयपृथ्वी न.पा. बझाङ 8, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १४