Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कमल राज भण्डारी (९८५८४१७७७७) कमल राज भण्डारी (९८५८४१७७७७) प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9858417777
krbktm@yahoo.com
2 राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८) राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9749002518
ram.moha5555@gmail.com
3 राजेन्द्र बहादुर बोहरा राजेन्द्र बहादुर बोहरा नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9858430777
4 राजु दमाई राजु दमाई कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9868814770
kumarraj.bajhangi@gmail.com
5 नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७) नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७) कम्प्यूटर अपरेटर स्थानीय प्रशासन 9848481887
daooffice71@gmail.com
6 प्रेम वि.क. प्रेम वि.क. खरिदार 9848991566
premb0141@gmail.com
7 बिकास नेपाली बिकास नेपाली खरिदार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9840447965
nbikash40@gmail.com
8 खड्क बहादुर खाती खड्क बहादुर खाती खरिदार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9848436083
9 Dhanraj Joshi Dhanraj Joshi हलुका सवारी चालक 9868444370
10 चन्द्र बहादुर अोली चन्द्र बहादुर अोली कार्यालय सहयोगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9749041060
11 विष्णु बहादुर ऐडी विष्णु बहादुर ऐडी कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9843712956
12 प्रेम बहादुर बुडथापा प्रेम बहादुर बुडथापा कार्यालय सहयोगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङ 9749022848
13 Keshavraj Joshi Keshavraj Joshi कार्यालय सहयोगी 9841852137
14 Bhanubhakta Padhya Bhanubhakta Padhya कार्यालय सहयोगी 9865764875