Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नन्द बहादुर धामी (विपद् एवं कोभिड-१९ सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)

  • कर्मचारी विवरण
  • नन्द बहादुर धामी (विपद् एवं कोभिड-१९ सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)

नन्द बहादुर धामी (विपद् एवं कोभिड-१९ सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)


नन्द बहादुर धामी (विपद् एवं कोभिड-१९ सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा स्थानीय प्रशासन
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल daooffice71@gmail.com
सम्पर्क 9848481887
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा ९ बझाङjayprithvi 9, वझाङ्ग
बहाल मिति २०६९ माघ २