Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

   फिल्टर हटाउनुहोस

अध्यावधिक गरिएको विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-03-29 बझाङ्ग जिल्लाको जिल्ला दररेट २०७८-०७९
सूचना 6 महिना अगाडी
2077-09-15 कार्यालय भवन
2075-09-03 हाम्रो बारेमा
2075-09-03
2075-07-14 बझाङ जिल्लाको परिचय
2075-06-24 कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण
2075-10-24 लट नं. २१ को राहदानी वुझ्न आउने वारे
2077-08-26 घर जग्गाको विवरण
2077-08-26
2075-12-05 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
2075-09-11 प्रमाण ऐन, २०३१
2077-06-18 ऐतिहासिक हात्तीसार भवन
2077-08-28 पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली
2077-04-23 बझाङ जिल्लाको आ.ब.२०७७।७८ को जग्गाको न्यूनतम मूल्याकंन
सूचना 2077-04-23
2077-08-28 सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था
2075-09-10 प्राप्त राहदानीको विवरण
2075-10-19 लट नं 22 -पठाईएको
2075-06-05 संस्था नवीकरण सम्बन्धि सूचना
सूचना 2075-06-05
2075-07-18 CCTV सम्बन्धि सूचना
सूचना 2075-07-18
2077-08-28 सन्धी सम्झौताको विवरण
2076-02-28 अनिवार्य जानकारी गराउने सम्बन्धमा
सूचना 2076-02-28
2075-07-14 महत्वपूर्ण साईटहरु
2075-11-19 CCTV जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ (संशोधन २०७५।१०।२४)
2075-09-09 सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
2075-09-11 मुलुकी ऐन, २०७४
(2 more files)
2077-08-28 राहत वितरण सम्बन्धि विवरण
2077-08-28 कोठा नं. सहितको नागरिक वडापत्र
2076-10-27 आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
2077-08-28 आपत्कालीन कार्ययोजना
2077-08-28 DDMC का निर्णयहरु
2075-09-11 सार्वजनिक-पर्व-सट्टा विदा-२०७५
2075-09-11 सूचना अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार निर्देशिका, २०७३
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-10 07:47:02

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

Powered By: ProActive Developers