Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

प्रेम वि.क.

  • प्रेम वि.क.

प्रेम वि.क.


प्रेम वि.क.
खरिदार

पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल premb0141@gmail.com
सम्पर्क 9848991566
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा 8 बझाङjayprithvi 8, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १२