Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग


सबै सूचना
सबै समाचार
कमल राज भण्डारी (९८५८४१७७७७)
कमल राज भण्डारी (९८५८४१७७७७)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८)
राम बहादुर सार्की (९७४९००२५१८)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9749002518

नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)
नन्द बहादुर धामी (विपद् सम्पर्क व्यक्ति ९८४८४८१८८७)

कम्प्यूटर अपरेटर